Vi tilbyr

CrossFit Gymnastic

I CrossFit Gymnastic har vi fokus på elementer som omhandler turn. Gymnastikk er noe utspiller i mange av øvelsene som utføres i en CrossFit WOD.

I denne timen vil du derfor a´ha mulighet til å jobbe med styrker og svakeheter.

Håndstående, muscle up, kjerne,  støtte muskulatur og styrke bassert på egen kroppsvekt er bare noen av elementene innen gymnastikk vi jobber med.

På denne timen ser vi på ditt behov, nivå og jobber ut ifra dette.

Dette er en time som passer for alle.